Douwe Blom

Senpai Trainee

‘Myn ‘passie’ foar karate begûn doe ik foar it earst mei myn grutte broer mei mocht nei karate ta. Fan doe ôf wie ik der oan ferknotte. Ik fyn it machtich moai en nijsgjirrich om lessen te fersoargjen en alle ’ins en outs’, de libbenswize, oan oaren oerdraachjen te kinnen. Meastentiids kinst my fine by de trainingen op’e Jouwer of it Hearrenfean. Sels train ik op’e haadlokaasje yn Snits.’