Education Centre - Karate leraar

Binnen de opleiding tot Karate Leraar dagen we karate-beoefenaars uit zich verder te bekwamen in Kyokushin Karate op de onderdelen Kihon, Kata en Kumite. We bieden hiermee geïnteresseerden de mogelijkheid door te groeien naar het leraarschap volgens het concept van F en F The Inner Way.

Kyokushin Karate, ontwikkeld door de Japanse meester Sosai Mas. Oyama, is een manier om mensen vaardigheden bij te brengen die bijdragen aan de individuele ontwikkeling van jou als mens. Internationale communicatie, fysieke en mentale vaardigheden, innerlijke en uiterlijke kracht, het gaat om alle zaken en kwaliteiten die bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Via de Karate Masterclass trainen we jou in al deze vaardigheden. Gedurende onze 4-jarige fulltime (7 dagen per week) opleiding heb je de mogelijkheid om je in alle facetten te bekwamen. Uiteraard begint de opleiding met het op peil brengen van de fysieke basisvaardigheden. Bovendien zullen de studenten zich via praktische stages verder bekwamen in assisteren tijdens het geven van de lessen.

Na de succesvolle voltooiing van deze opleiding en het tonen van voldoende bekwaamheid is de cursist in staat zelfstandig lessen in Kyokushin Karate te verzorgen en het Kyokushin Karate in het algemeen te bevorderen. Daarna is doorstroming naar de opleiding tot leraar/ondernemer mogelijk waarin de cursist verder wordt begeleid in alle facetten van het zelfstandig leren runnen van een Dojo.