Education Centre - Taiji Masterclass

In oktober 2006 is Sportclub F en F The Inner Way in samenwerking met Stichting Activity Foundation, Healing Centre F en F, Harth Foundation en het Buqi Instituut gestart met een Taiji Masterclass. Via wekelijkse Taiji-lessen worden de deelnemende cursisten verder bekwaamd in Taijiquan, Taijiwuxigong en TaijiJin. Bij voldoende bekwaamheid en geschiktheid kunnen cursisten doorstromen naar onze lerarenopleiding. De Masterclass-lessen vinden plaats op woensdagochtend van 09.00-12.00 uur.

Het is niet vereist een vergevorderd Taiji-lid van Sportclub F en F The Inner Way te zijn om deel te kunnen nemen aan de Masterclass. Ook mensen met totaal geen Taiji ervaring kunnen instromen in de Masterclass. Bovendien is het mogelijk om op ieder gewenst moment in de Masterclass in te stromen.

Voor wie is de Taiji Masterclass?
In principe voor iedereen die een diepgaander inzicht in de verschillende onderdelen wil verkrijgen. Waarin bekwaam je je tijdens de Masterclass lessen? Tijdens de Masterclass ligt de nadruk op een drietal onderdelen: Taijiquan (de Taiji vorm), Taijiwuxigong (de healing) en TaijiJin (spontane beweging).

Als je belangstelling hebt om deel te nemen aan de Taiji Masterclass kun je dit kenbaar maken aan het secretariaat van Sportclub F en F The Inner Way. Via het secretariaat kun je een intakegesprek plannen. Tijdens het intakegesprek wordt onder andere ingegaan op motivatie en ambitie. Het intakegesprek duurt maximaal 30 minuten. Tijdens dit gesprek vult u een intakeformulier in. Het gesprek mondt uit in een advies, waarna in positief geval de Taiji Masterclass formulieren worden uitgereikt en ingevuld.

De kosten voor interne studenten bedragen € 75,00 per maand. De kosten voor externe studenten bedragen € 125,00 per maand. De contributiebedragen worden voldaan via machtiging, desgewenst op maandbasis, jaarlijkse basis (5% korting) of driejaarlijkse betaling (10% korting).

Interne studenten:
• Dit zijn leden van Sportclub F en F, ze zijn minimaal 5 jaar (Taiji) lid van Sportclub F en F
• Volgen wekelijks de Taiji lessen
• Zijn frequent deelnemer van onze Taiji-Workshops
• Hebben een toelatingsgesprek met de leiding van Sportclub F en F
• Hebben de mogelijkheid tot versnelde doorstroming naar lerarenopleiding

Externe studenten:
• Dit zijn niet(Taiji)-leden van Sportclub F en F)
• Kunnen als aspirant-lid toegelaten worden tot de Taiji Masterclass
• Hebben een aspirant-lidmaatschap voor de duur van 3 jaar
• Krijgen de mogelijkheid wekelijks Taiji lessen te volgen
• Zijn verplicht tegen betaling deel te nemen aan de Taiji Workshops van Sportclub F en F
• Hebben een toelatingsgesprek met de leiding van Sportclub F en F
• Hebben de mogelijkheid door te stromen naar de lerarenopleiding nadat de duur van het aspirant-lidmaatschap is verstreken

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Dan kunt u contact op met ons secretariaat.